28ste vakcursus PAO Trois Vallées

van 4 tot 11 januari 2020

Het scherp zien: “2.0-2.0-vision” vergt visie! Duik met ons in het diepe van wat deze nieuwe decade ons in de tandheelkunde te bieden heeft.

Maak kennis met onze sprekers

Drs. Giles Dequincey

Klinisch professor parodontologie, implantologie en reconstructieve tandheelkunde.

Jos Deurloo

tandarts en geregistreerd implantoloog bij de NVOI

Drs. Robert van Es

MKA-chirurg in het Diakonessenhuis en UMC Utrecht

Bernard Leenstra

Huisarts i.o., PhD-candidate en oprichter van Schok & Pomp

Inhoud van de cursus

Stilstand is achteruitgang, Panta Rhei, als je doet wat je deed, krijg je wat je had. De tandheelkunde verandert. De behandelmethodes van 10 tot 20 jaar geleden zijn achterhaald! Wie gebruikt er nog amalgaam of drukt af met hydrocolloïd (wie drukt er überhaupt nog af…)? Wie hanteert de nieuwe richtlijn parodontologie en gebruikt een PerioSafe test voor diagnostiek? Het enige dat moet blijven zoals het is, is het parodontale aanhechtingsniveau! Het volgen van de (nieuwe) paro-richtlijn en het gebruik maken van vroegdiagnostiek en minimaal invasieve preventie zal tijdens de cursus aan bod komen. Dit gelardeerd met de scherpzinnige en humorvolle update MKA-chirurgie. Het wordt een shake, rattle ’n roll door Giles de Quincey, Jos Deurloo en Robert van Es!

Giles de Quincey zal u informeren over de geüpdate paro-richtlijn, Jos Deurloo vertelt u over vroeg diagnostiek van parodontitis en peri-implantitis met een speekseltest (PerioSafe/ImplantSafe) en preventie 2.0 met Guided Biofilm Therapy met de Airflow van EMS. Jos Deurloo heeft het mogelijk gemaakt om de Airflow aan den lijve te ondervinden door met unit en al naar 2000m te komen (met dank aan Dental Union en EMS)!

Omdat niet alles is te voorkomen, is er nog plek voor curatieve behandeling met een preventief karakter: Recessiebedekking voorkomt verdere recessie en hardweefsel-verlies, socket grafting voorkomt peri-implantitis door optimale voorbereiding voor de implantatie. Dankzij ondersteuning door MedicalBone en Hu-Friedy zal het mogelijk zijn om recessie-bedekking met de tunnel techniek en socket grafting met humane weefselvervangers te trainen, dit op varkenskaken uit de skibox!  Minimaal invasief betekent anno 2020 ook zo weinig mogelijk eigen (bind en bot) weefsel gebruiken!  Glyapex: humane dermis en BIS-bot. Uit dezelfde hoed komt PRF en Jos Deurloo zal tijdens dezelfde workshop u in de gelegenheid stellen bloed te prikken en PRF-membranen te fabriceren en te gebruiken.

Robert van Es zal op zijn geheel eigen stijl ons informeren over:
1. De nieuwe KIMO-richtlijn 2019 “Gebruik van antithrombotica in de tandheelkunde” en dit bespreken in het kader van de toenemende polyfarmacie. Van alle 65-plussers heeft 75% minimaal 1 chronische aandoening en 40% (nu al 1,2 miljoen) gebruikt dagelijks 5 farmaca of meer. Hoe ga je als tandarts hier praktisch mee om? Welke medicijnen zijn relevant in uw dagelijkse praktijk bij extracties en kleine chirurgie?

2. Gezichtsafwijkingen, huidkanker en hun behandeling. Dagelijks kijkt u naar de gezichten van uw patiënten. Maar ziet u ook waar u naar kijkt? Soms zijn afwijkingen de patiënt nog niet opgevallen. Soms heeft de patiënt een klacht over zijn gezicht, maar weet niet wat ermee moet. Wegens de toegenomen zonbelasting in onze populatie de afgelopen 40 jaar, wordt er een ‘tsunami’ aan (gezicht)huid-kankers voorspeld. Omdat u de patiënt regelmatig ziet, kunt u een belangrijke rol in de vroegdiagnostiek van huidkanker spelen. Op deze cursus maakt u kennis met verschillende huidafwijkingen en leert u huidkanker in het gezicht herkennen en hoe te verwijzen. Tevens verneemt u kort over behandelmogelijkheden ervan.

3. Mondkanker en immunotherapie – nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling:  Recent is het gelukt mondkanker in het laboratorium te kweken in de vorm van “organoiden”, die de karaktereigenschappen van de kanker waar ze uit voortkomen behouden. Zo kan chemo- of radiotherapie nu “in vitro” getest worden, zodat een tumorrespons bij de individuele patiënt beter voorspelbaar wordt.  Daarnaast zijn tegen sommige kankersoorten in het hoofd-hals gebied zoals speekselklier tumoren en het maligne melanoom specifieke zogenaamde “monoklonale antilichamen” beschikbaar, die ingezet kunnen worden om tumorgroei biochemisch of middels beta-straling te remmen. U krijgt inzicht in de huidige celbiologische en moleculaire ontwikkelingen op het gebied van de orale oncobiologie. En de toepassingen daarvan in de diagnostiek naar halsklier metastasering. U krijgt informatie over de nieuwste ontwikkeling op het gebied van tumor-cellijn kweek van mondkanker.  En uitleg over de toepassing van monoclonale antilichamen in de moderne hoofd-hals kankertherapie, de zogenaamde immunotherapie tegen kanker.

Workshop Reanimatietraining
Reanimeren is een kunst die herhaald dient te worden en daarom kan deze cursus solitair gedaan worden op zondag ochtend. De inhoud is gebaseerd op de huidige richtlijnen van de Spoedeisende Hulp. U ontvangt een Basic Life Support (BLS)certificaat. Extra kosten (€ 65,-)

Het Bedrijfs-Hulp-Verlenings(BHV)-pakket.
Speciaal voor geïnteresseerden inventariseert de organisatie aanvullend op het zondagochtendprogramma de mogelijkheid, om naast de BLS een Brandblus- en Reddings-Workshop  te organiseren en een flitsende en zeer tot de verbeelding sprekende BHV-training, zodat u na onze vakcursus ook compleet BHV-geregistreerd bent.  Daar zijn meerkosten van € 200,- aan verbonden en er is een minimum aantal geïnteresseerden voor vereist.